top of page

השאלון

מיותר לציין עד כמה איכותו של השאלון קריטית. שאלון הבנוי היטב יספק תוצאות בעלות ערך גם אם ניתוח התוצאות הנו בסיסי ופשוט. לעומת זו, הסטטיסטיקה המתקדמת ביותר לא תושיע נתונים המתבססים על שאלון עם בעיות מהימנות חמורות.

 

שאלונים הנם "עקב אכילס" של סקרים רבים. בעיה רווחת  היא שבונה השאלון עסוק יותר במה לשאול והרבה פחות באיך לשאול, ע"י כניסה לראש של ממלא השאלון לגבי האופן בו הוא מבין את השאלה.

 

שאלונים באיכות נמוכה יפגעו לרוב באיכות הניתוח ועלולים אף להוביל למסקנות מוטעות ולהזדהות נמוכה של ההנהלה והעובדים עם ממצאי הסקר.

 

התכונה החשובה ביותר, ומשום מה גם הדי מוזנחת לרוב, של שאלון איכותי הינה רמת המהימנות שלו (Reliability).

 

שאלה מהימנה אינה זו רק המובנת היטב ע"י המשיב אלא שכל המשיבים מבינים אותה באותה צורה.

 

תכונה נוספת המשפיעה רבות על מהימנות השאלון טמונה בסוג הסולם בו נעשה שימוש כשסולם רחב מידי עשוי לפגוע רבות במהימנות שלו ע"י ניפוח מלאכותי של השונות בתוצאות.

קראו בהרחבה על סוגיית המהימנות במאמר אשר פרסמנו בנושא:

שאלון אונליין לדוגמה:

bottom of page