חיפוש
  • avi benita

The even scale paradigm


A classic dilemma when building a questionnaire is whether to use an even or an odd answer scale. Those in favor of the even scale argue that it prevents the answerers to “drift to the middle”... as if there was something wrong with it.

In our opinion, the choice of the middle is not drifting, but a legitimate choice with the same meaning as any other choice. Actually, the fact that the even scale “forces” the answerer to be pro or contra seems to us the opposite of the reality where it is possible not to take sides but remain indecisive.

As a result, it seems that the odd scale enables the answerer to reflect in a more reliable and natural way the range of its feelings.

3 צפיות0 תגובות

פוסטים אחרונים

הצג הכול

דילמה מסורתית בבניית שאלון הנה סביב אופי סולם התשובות: זוגי או אי-זוגי? המצדדים בסולם הזוגי נוטים לטעון שהוא מונע מהעונה את האפשרות "לברוח לאמצע", כאילו שיש בכך משהו פסול. דעתנו שבחירת האמצע אינה מהוו

סקרי עמדות ארגוניים נהפכו זה מכבר לפרקטיקה שכיחה מאוד, ואין כמעט ארגון גדול ואף בינוני אשר אינו מאמץ אותה במתכונת זו או אחרת. באופן קצת תמוה, לא לוותה תפוצתו הרחבה של הנושא בהתפתחות מקבילה של מתודולוג