המודל

בניגוד לתפישה רווחת אשר מבססת את הסקר על שאלונים הנבנים אינטואיטיבית מאוסף של שאלות, אנחנו מאמינים ששאלון טוב חייב להישען על מודל קונספטואלי מתוקף המתאר את הנתיבים והקשרים בין המרכיבים השונים של הנושא הנסקר.

 

המודלים בהם אנחנו משתמשים הנם מסוג סיבה-תוצאה (Cause&Effect) אשר מבטיחים שאלונים וניתוח בעלי היגיון פנימי רב. הניסיון מראה שסקרים המבוססים על מודלים מסוג זה נוטים להיות מובנים ומקובלים ע"י המנהלים בארגון ומקלים על גיבוש תכניות פעולה.

 

Metrics Institute מבססת את סקר מחוברות עובדים  על מודל בפיתוח עצמי הנשען הן על מחקרים מהספרות והן על הניסיון הרב אשר נצבר במאות הסקרים שערכנו.

model.png

כחלק מהחידושים בתחום, הצלחנו לפתח מנגנון אשר מאפשר ללא הכבדה על מילוי השאלון (וגם ללא עלות נוספת...) לשלב באותו סקר שלושה מודולים נוספים אשר לרוב מוקדשים להם סקרים נפרדים לגביהם:

  • מודול להערכת איכות המימשקים בין יחידות בארגון

  • מודול למדידת ערכים ותרבוץ ארגונית

  • מודול להערכת איכות תהליכי העבודה בארגון

נשמח לשמוע מכם

Proudly created by Wixart

כל הזכויות שמורות לאבי בניטה