המודל

בניגוד לתפישה רווחת אשר מבססת את הסקר על שאלונים הנבנים אינטואיטיבית מאוסף של שאלות, אנחנו מאמינים ששאלון טוב חייב להישען על מודל קונספטואלי מתוקף המתאר את הנתיבים והקשרים בין המרכיבים השונים של הנושא הנסקר.

 

המודלים בהם אנחנו משתמשים הנם מסוג סיבה-תוצאה (Cause&Effect) אשר מבטיחים שאלונים וניתוח בעלי היגיון פנימי רב. הניסיון מראה שסקרים המבוססים על מודלים מסוג זה נוטים להיות מובנים ומקובלים ע"י המנהלים בארגון ומקלים על גיבוש תכניות פעולה.

 

Metrics Institute מבססת את סקר מחוברות עובדים  על מודל בפיתוח עצמי הנשען הן על מחקרים מהספרות והן על הניסיון הרב אשר נצבר במאות הסקרים שערכנו.

model.png
images.png

אנחנו סבורים שמחוייבות ארגונית של העובד מושפעת גם מהתרחשויות בסביבה שלו. זה תקף עוד יותר לגבי הקורונה אשר נגזרותיה חובקות את כל מרכיבי החיים של העובד, הן בסביבתו החיצונית והן בסביבת העבודה עצמה.

 

אי לכך אנחנו משלבים במודל ובשאלון מודול נוסף שמטרתו לכמת ההשפעה זו, אך לא פחות חשוב, להצביע על כיוויני הפעולה המתחייבים עקב כך באמצעות ניתוחים סטטיסטיים מתקדמים.

בנוסף, כחלק מהחידושים בתחום, הצלחנו לפתח מנגנון אשר מאפשר ללא הכבדה על מילוי השאלון (וגם ללא עלות נוספת...) לשלב באותו סקר 4 מודולים נוספים אשר לרוב מוקדשים להם סקרים נפרדים לגביהם:

  • מודול להערכת איכות המימשקים בין יחידות בארגון

  • מודול למדידת ערכים ותרבות ארגונית

  • מודול להערכת איכות תהליכי העבודה בארגון

  • מודול להערכת מנהלים ישירים אשר יוצר דוח אישי אינטראקטיבי למנהל עצמו (כרוך בעלות)