top of page

תקשור והפצה

למרות היותה בעיקרה פעולה תיפעולית, להפצת הסקר השפעה לא מבוטלת על הצלחתו מאחר והיא מהווה נקודת המגע הישירה של העובד עם הסקר. הפצה לקויה (לינקים לא עובדים, הגעת המייל לספם, עיצוב מרושל, מבנה לא רציונלי, תיזכורות תכופות מידי...)  תפגע קשות בעמדת הארגון כלפי הסקר ותוצריו.

Metrics institute  שמה לכן דגש רב על שלב ההפצה ולא משחררת סקר למילוי לפני בדיקות קפדניות בשיתוף עם הלקוח. המערכת בה אנחנו משתמשים להפצה מקוונת מאפשרת גמישות ועושר אפשרויות בלתי מוגבלות.

 

אנו מסייעים ללקוחותינו לפתח אסטרטגיות תיקשור להשגת השתתפות גבוהה בסקר. דוחות בקרה למעקב אחרי אחוזי המילוי מסופקים אונליין בכל החתכים הרלוונטיים לאורך כל חיי הסקר.

הפצת הסקר מתבצעת לפי סטנדרטים אתיים ההדוקים ביותר בכל הקשור לסוגיית האנונימיות ובטחון המידע.

Laptop Writing
תכונות נבחרות של מערכת ההפצה

  • עשרות סוגי שאלות, חלקם בלעדיים

  • מנגנון משוכלל של התניות ושתילת פרמטרים חיצוניים בשאלה המוצגת לעונה. לדוגמא: בהערכת המנהל הישיר, יוצג שמו של המנהל בפועל של העובד

  • תמיכה בעשרות שפות, כולל עברית, אנגלית, רוסית, ערבית, סינית ועוד

  • דוח מעקב Online אחר אחוז המענה המתעדכן אוטומטית. ניתן להציג בכל חתך רלוונטי

  • מערך תזכורות משוכלל למי שטרם ענה

  • יכולות מתקדמות של עיצוב ומיתוג שפ"י מאפייני החברה

  • אפשרות לצאת מהסקר ולהמשיך במועד מאוחר יותר

  • אפשרות מילוי נוחה בנייד

bottom of page