top of page

ניתוח וכריית מידע

ניתוח וכריית מידע

מהות כריית המידע

מאחורי רעיון כריית המידע עומדת ההכרה שהנתונים אשר הצטברו או נאספו באופן יזום, טומנים בתוכם מידע ודפוסים סמויים בעלי ערך מוסף רב לארגון.

קולעת במיוחד האנלוגיה עם מכרה הזהב אשר יש לחפור לעומק ע"מ לגלות האוצר הנחבא​ בו.

 

מדובר למעשה בניתוח נתונים לכל דבר, אלא שהכמויות העצומות של נתונים המצטברים במערכות הממוחשבות, מחייבות כלים ומתודולוגיות החורגות במקצת ממה שנתפש בעבר כניתוח נתונים והתבסס לרוב על גיליון נתונים כגון אקסל.

 

כריית מידע מתבצעת לרוב בכלים כגון R/SPSS/SAS אשר היו קיימים זמן רב אך זכו לעדנה נוספת מאחר ומלכתחילה הם נועדו לטפל במסות של נתונים.

 

אליהם התווספו כלים ומתודולוגיות ממשפחת ה-Machine Learning העוסקת בפיתוח  מודלים המיועדים לאפשר למחשב ללמוד מתוך התנהגות התונים בעבר ובאפן זה לאפשר החלטות אופטימליות יותר: מנהל המכירות לא יפנה באקראי ללקוחות פוטנציליים, אלא לאלה אשר הפרופיל שלהם (העשוי להיות מורכב מעשרות פרמטרים) מצביע על סיכוי יותר גבוה למימוש העיסקה.

​​Metrics institute רכשה ניסיון עצום בשימוש בכלים הנ"ל וכישורי אבי בניטה כ"כורה מידע" באו לידי ביטוי בפרויקטים רבים בנושא אשר הקיפו בסיסי נתונים של מיליוני רשומות.

Digital Work Life
מה מייחד אותנו?​

Metrics Institute מביאה לתחום שילוב ייחודי של "שיגעון לנושא", מומחיות סטטיסטית יישומית , שליטה בכלי הניתוח העוצמתיים ביותר​ אשר נשענים על תשתית מוצקה של הכרה מעמיקה של תהליכים ארגוניים ממגוון תחומים.

 

חובה להבין שבפרויקט של כריית מידע וניתוח נתונים, שלב הבנת הבעיה ומהותה הנו אולי המרכיב המכריע בניבוי הצלחת הפרויקט וקבלת ערך מוסף אמיתי מהמהלך.

 

זו הסיבה לכך שאנו מתעכבים במיוחד על בשלב הזה. הגדרת הנתונים הנדרשים וניתוחם יבואו רק לאחר שהשלב הקודם מוצא עד תומו. הניסיון העולמי מראה שפרויקטים רבים של כריית מידע וניתוח נתונים הסתיימו בקול ענות חלושה מכיוון שדגש רב מידי ניתן למרכיב הטכנולוגי/סטטיסטי על חשבון החלק התכני.

אנחנו מסייעים לארגון בהסקת מסקנות ובחינת המשמעויות, תוך פיתוח מודלים אופרטיביים לתמיכה בהחלטות. גם כאן בא לידי ביטוי השילוב הייחודי של הכרת תהליכים ארגוניים ומומחיות סטטיסטית/מיחשובית.

פרויקטים לדוגמה

  • בניית המלצות לרמות מלאי אופטימליות למערכים לוגיסטיים הכוללים מאות אלפי פריטים תוך שימוש בסימולציות מונטה קרלו

  • בחינת כדאיות של פיתוח ורכישת מערכות למוקדים טלפוניים בהסתמך על ניתוח נתונים ממאות אלפי שיחות

  • ניתוח נתונים להוכחת אפקטיביות של מערכת לקידום מכירות בנקודות המגע עם הלקוח, בהסתמך על מיליוני טרנזקציות

  • בניית מערכת למתן ציונים לעובדים ע"ס ביצועי האיכות המתבססים על בחינת מורכבות המוצרים הכוללים אלפי מרכיבים

  • ניתוח נתוני הערכת עובדים ומציאת הגורמים המנבאים הצלחה בהתבסס על בסיסי נתונים מורכבים

  • פיתוח אסטרטגיית השקעה במטבע חוץ בהתבסס על שערים היסטוריים
     

  • ניתוח עשרות סקרי עמדות עובדים במגוון מגזרים

bottom of page