top of page

פתרונות BI ו-Dashboards ממוקדים

גם עבור ארגונים עם מערכת BI

מידע ניהולי תומך החלטה

כל מערך תפעולי יוצר טרנזקציות (מכירות, תנועות מלאי, חשבונות, נתוני עובדים..) המהוות לאחר מכן בסיס למידע ניהולי תומך החלטה. 

ניתן לחלק מידע ניהולי למידע בעל אופי תיאורי (מה היקף המכירות החודש? ) ולמידע בעל אופי הסקתי (מיהם הלקוחת התורמים 80% מההכנסות? )

06-12-2020 11-16-36.png
04-12-2020 12-48-23.png
כללי המשחק השתנו אך...שכחו לספר לכם
מידע ניהולי מגיע לשולחן המנהל דרך 2 ערוצים:- 
 
בערוץ ה-BI המידע מגיע למנהל באופן אוטומטי כשהוא כבר מעובד ומוצג בתצורה ויזואלית האמורה לאפשר ניווט אינטנראקטיבי ומיקוד מקסימלי. זה אמור לשחרר את המנהל מעיסוק יתר בארגון המידע. למעשה, לא נדיר למצוא מנהלים הנשאבים לעבודת אקסל ליותר מחצי מהזמן שלהם.

למרות היתרונות המובהקים של מערכות BI, מרבית הארגונים נשענים עדיין על ערוץ אקסלים ודוחות למיניהם כמקור עיקרי למידע ניהולי. זאת בגלל עלותן ומורכבותן הנתפשות של מערכות BI, אך לא לא מעט גם בגלל חוסר מודעות. 

 

אלא שבשנים האחרונות, נכנסו לשוק פתרונות BI , כגון Power BI, אשר בכוחם לשנות לחלוטין את כללי המשחק ולהנגיש יכולות BI במהירות ובעלות מאוד סבירה. 

היות ופיתוח מערכות נתוני תומכי החלטה למנהלים היווה מאז ומתמיד את ליבת העשיה שלנו, טבעי  שנרתום כלי BI לארגז השרותים שלנו.

ערוץ מערכות BI

81Jl.gif

ערוץ אקסלים ודוחות למיניהם

05-12-2020 13-56-58.png
במה אנחנו שונים?

בעוד שמרבית העוסקים בתחום מסתכלים על הפתרון דרך הפריזמה הטכנולוגית, Metrics Institute ניגשת לנושא דרך התמקדות בצורכי המנהל והארגון ורותמת לכך את הניסיון העצום שלה בהכרת ארגונים ותהליכים ובפיתוח KPI's ומדי חום לארגון. ה-Dashboards אשר אנחנו מפתחים ישימו לכן דגש על מידע היוצר תובנות ולא על מידע תיאורי בלבד.

יותר מכל, מאפיינת אותנו ההכרה לפיה אסור להציף את המנהל במידע ובאפשרויות רבות מידי של חיתוך ופילטור, דבר אשר מפתח BI מצוי עלול להתפתות אליו בהתלהבות יתירה רק בגלל שהטכנולוגיה מאפשרת זאת!

כחברת "בוטיק", Metrics Institue מתמקדת במענה לצרכים ספציפיים ופחות בהטמעה כלל ארגונית.

 

קהל היעד שלנו כולל גם ארגונים אשר יש בהם BI, אשר נדרשים למענה לצרכים ממוקדים או להעמקה במערכת הקיימת.

פרוייקט BI טיפוסי יכלול את השלבים הבאים:-

 

 

 

כמו בכל פרויקט, גם כאן, 80% מההצלחה של הפרוייקט תלויים בשלביו הראשונים, ולכן נקדיש להם תשומת לב מיוחדת ונימנע "מלקפוץ" מהר מידי לשלב המפתה של בניית הפתרון והפירוטכניקה.

04-12-2020 13-57-38.png

אנחנו

אחרים

05-12-2020 20-33-16.png
81Jl.gif
bottom of page